Πνευματική Iδιοκτησία

Η Διαδικτυακή Πύλη bankingcode.net ανήκει στην εταιρεία BNKNGcode Ltd.

Τα συστήματα Spot the Change & Insight ανήκουν στον κ. Κωνσταντίνο Κονοφάγο.

Το σύστημα Aναζήτηση ανήκει στην εταιρεία BNKNGcode Ltd.

Η Βάση Δημοσθένης ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Κονοφάγο.

Η Βάση Δημοσθένης όταν εμφανίζεται Κωδικοποιημένη ως αποτελέσμα του συστήματος Αναζήτηση, ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Κονοφάγο.

Η υπηρεσία Alert ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο Κονοφάγο.

Το σύστημα Bankingcode Marketplace ανήκει στoν κ. Κωνσταντίνο Κονοφάγο.

© 2019 BNKNGcode Ltd

Το bankingcode.net σας υποστηρίζει για να εντοπίσετε τις κατά θέμα ρυθμίσεις, να δείτε τι ισχύει διασυνδεδεμένα, κωδικοποιημένα αλλά και πως ισχύει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BNKNGcode Ltd
International House
776-778 Barking Road, BARKING
London E139PJ
United Kingdom
+44 7826909558
+30 6946511142
info@bankingcode.net